Top Banner

7 kalendripaeva laenu intress on 5%
14 kalendripaeva laenu intress on 8%
30 kalendripaeva laenu intress on 10%

Lombard24.ee on krediidiasutus, mis annab raha esemete tagatisel.

Laenu saamiseks ei ole nõutav sissetuleku tõendi esitamine, laenu tagastamata jätmisel ei ole Teil mingeid kohustusi ning me ei anna infot edasi pankadele ega inkassofirmadele. Erinevalt teistest pandimajadest pakume meie kõrget tagatise hinda.
1
Võite taotleda tagatise hindamist kolmel erineval viisil:
 • 1. Täitke laenutaotlus.
 • 2. Võtke meiega ühendust.
 • 3. Tulge meie esindusse.
2
Raha kättesaamine:
Raha saate kätte meie esindustest, kus on samuti võimalik esemeid pantida.
3
Lepingu lõpetamine:
 • 1. Ostke välja oma ese.
 • 2. Pikendage leping makstes protsendid.
 • 3. Pärast lepingu lõppemist müüb Lombard24 Teie eseme.
Kasulik nõuanne:
 • Pantides korraga mitu eset, saate kätte suurema laenusumma.
 • Lisades esemele selle originaalpakendi ja lisad (näiteks sülearvuti originaalpakend koos kassatšeki ja laadijaga), saate tagatise arvelt rohkem raha.
 • Suurema laenusumma saamiseks tehke kaup puhtaks ning veenduge, et see on täiesti töökorras.
Ostke turvaliselt ja odavalt
 • Väga soodsate hindadega kaubad.
 • Lombard24.ee annab garantii, et kõik kaubad on töökorras.
 • Lombard24.ee annab garantii, et kauba sisu vastab selle kirjeldusele.
 • Lombard24.ee ei tegele varastatud kaupade käitlemisega.
Töötame Teie heaks
 • Kauba kõrge hind.
 • Teie vara hoolikas käitlemine.
 • Väga soodsad tingimused püsiklientidele.
 • Personaalne lähenemine igale kliendile.
 • Täieliku konfidentsiaalsuse tagamine.
 • Lombard24.ee ei tee koostööd inkassofirmadega.