Additionally, paste this code immediately after the opening tag:
Top Banner

7 calendar days loan interest is 4%
14 calendar days loan interest is 8%
30 calendar days loan interest is 10%

24.02 Pandimaja töötab 10:00-15:00


Lombard24.ee on krediidiasutus, mis annab raha esemete tagatisel.

Sissetuleku tõendi esitamine pole nõutav laenu taotlemiseks. Juhul, kui laenusumma jäi tagastamata, teil ei jää mingeid kohustusi ning meie ei edasta teie kohta infot teistele krediidiasutustele ja inkassofirmadele. Pakume kõrgema tagatise hinda võrreldes teiste pandimajadega.
1
Tagatise hindamise jaoks taotluse esitamiseks saab valida endale sobiva viisi:
 • 1. Täida laenutaotlus meie veebilehel.
 • 2. Võta meiega ühendust.
 • 3. Tule meie esindusse.
2
Raha kättesaamine:
Raha saab kätte meie esindustest, kus on samuti võimalik esemeid pantida.
3
Lepingu lõpetamine:
 • 1. Osta välja oma ese.
 • 2. Protsente tasudes saab lepingu pikendada.
 • 3. Peale lepingu lõppemist saab Lombard24 õigust eseme äramüümiseks.
Kasulik teada:
 • Korraga mitme eseme pantides saab suurema laenusumma kätte
 • Kui ese tuleb originaalpakendis ja lisatarvikutega (näiteks sülearvuti originaalpakendis koos kassatšeki ja laadijaga), saab selle eest suurema summa.
 • Suurema laenusumma saamiseks tuleb eseme eelnevalt puhastada ning veenduda et see on heas töökorras.
Turvalised ja soodsad ostud
 • Väga soodsate hindadega kaubad.
 • Lombard 24.ee annab garantiid, et kõik kaubad on töökorras.
 • Lombard 24.ee annab garantiid, et kauba sisu vastab selle kirjeldusele.
 • Lombard 24.ee ei tegele varastatud kauba käitlemisega.
Töötame Sinu heaks
 • Anname sinu kauba eest võimalikult suurema summa
 • Käitleme hoolikalt Sinu vara
 • Väga soodsad tingimused püsiklientidele.
 • Personaalne lähenemine igale kliendile.
 • Täieliku konfidentsiaalsuse tagamine.
 • Lombard 24.ee ei tee koostööd inkassofirmadega.